skip to Main Content

ทุน ป.โท เต็มจำนวน สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ Tsinghua University ประเทศจีน

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนเต็มจำนวน สำหรับ ผู้ที่อยากเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทุน นี้มีชื่อว่า Schwarzman Scholars โดย จะมอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาจากทั่วโลก ที่สนใจเรียนด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ Global Affairs ซึ่งจะเรียนที่ Tsinghua University Tsinghua University เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศจีน ในด้าน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "MIT แห่งประเทศจีน" ก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1911 ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรี - ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 21 คณะด้วยกัน ซึ่งในด้านคุณภาพการศึกษานั้น…

Read more
Back To Top