skip to Main Content
ทุนปริญญาเอก

ทุนรัฐบาลเยอรมัน ทุนเรียนฟรี 2024 – 2025 ที่เยอรมนี ทุน DAAD (EPOS) เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ ป.โท-ป.เอก

มาแล้ววว ทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรี สำหรับผู้ที่อยากไปเรียนที่ประเทศเยอรมนี ทุน DAAD (EPOS) เป็นทุน สำหรับ ปริญญาโท / ปริญญาเอก กลุ่ม Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมรี หรือ BMZ The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก ฟรีอะไรบ้าง? หลักสูตร / สาขา ที่สมัครได้ คุณสมบัติของผู้สมัคร คะแนนภาษาที่ต้องใช้ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้อง มีผลวัดระดับทางภาษาอังกฤษ IELTS: Band 6 หรือ TOEFL: 550 คะแนน (paper based), 213 คะแนน (computer based) หรือ 80 คะแนน…

Back To Top