skip to Main Content

ทุน ป.โท เต็มจำนวน สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ Tsinghua University ประเทศจีน

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนเต็มจำนวน สำหรับ ผู้ที่อยากเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทุน นี้มีชื่อว่า Schwarzman Scholars โดย จะมอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาจากทั่วโลก ที่สนใจเรียนด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ Global Affairs ซึ่งจะเรียนที่ Tsinghua University

Tsinghua University เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศจีน ในด้าน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “MIT แห่งประเทศจีน” ก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1911 ที่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรี – ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 21 คณะด้วยกัน ซึ่งในด้านคุณภาพการศึกษานั้น Tsinghua University ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings 2023 เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน และอันดับ 14 ของโลก อีกทั้งยังเป็นสมาชิกกลุ่ม “C9 League” หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำประเทศจีนอีกด้วย

ในส่วนของทุน Schwarzman Scholars นั้น ก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ.2013 โดย Stephen A. Schwarzman เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่นักศึกษาจากทั่วโลก ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคต ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน และประเทศอื่นๆ

หลักสูตรของสาขา Global Affairs หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ Tsinghua University นี้ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Harvard University, Yale University, Princeton University, Stanford University, University of Oxford และ Duke University ซึ่งจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ยกระดับความรู้และทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านหลักสูตรแกนกลางและวิชาเลือก, การเข้าร่วมเวิร์กชอป, การฝึกอบรม (Coaching), การให้คำปรึกษา (Metorship) และการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับสูง โดยจะเรียนในหลักสูตร นานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)


ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา Schwarzman Scholars ในปี 2024-2025 นี้จะได้รับอะไรบ้าง?

 • ค่าเล่าเรียน
 • ที่พักและอาหาร
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • กิจกรรมทัศนศึกษา

**โดยผู้ที่ได้รับทุน จะต้องเรียนใน หลักสูตรปริญญาโท สาขา Global Affairs หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ Tsinghua University เป็นเวลา 1 ปี โดยการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด **

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับทุน Schwarzman Scholars

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาใดก็ได้ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2024
 • อายุระหว่าง 18-28 ปี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2024
 • มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เรียนจบจากหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ
  • มีผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่
   • TOEFL iBT ขั้นต่ำ 100 คแะนน หรือ
   • IELTS ขั้นต่ำระดับ 7 หรือ
   • Cambridge English: Advanced (C1) ขั้นต่ำ 185 คะแนน หรือ
   • Cambridge English: Proficiency (C2) ขั้นต่ำ 185 คะแนน
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ

เอกสารประกอบการสมัคร ทุน Schwarzman Scholars

 • Resume หรือ Curriculum Vitae (CV) ไม่เกิน 2 หน้า
 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • เรียงความที่แสดงให้เห็นทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Essay) ของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 750 คำ
 • จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ไม่เกิน 500 คำ
 • จดหมายแนะนำ (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือหัวหน้างาน 3 ฉบับ
 • สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุข้างต้น
 • วิดีโอแนะนำตัวความยาว 1 นาที อัปโหลดทาง YouTube หรือ VIMEO (ถ้ามี) //ทั้งนี้ทางโครงการแนะนำให้ส่งค่ะ

Note: หากเอกสารที่ส่งไม่ใช่ฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องนำไปแปลและรับรอง จากนั้นให้ส่งทั้งฉบับจริงและฉบับแปลที่รับรองแล้ว

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน ค.ศ. 2023 Appleใบสมัคร
 • ดำเนินการคัดเลือก เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2023
 • เปิดเทอม เดือนสิงหาคม ค.ศ.2024

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top